فروشگاه

نمایش 1–150 از 153 نتیجه

تراش افقی BLIN سری S

BL-S40

Max Dia/Max Length: 360/290,320

تراش افقی BLIN سری Z

BL-Z6

Max Dia/Max Length: 300/250

تراش افقی BLIN سری H

BL-H40T

Max Dia/Max Length: 310/300

فرز تپینگ برند BLIN

BL-S550

(X/Y/Z): 550/350/440

فرز تپینگ برند BLIN

BL-S450

(X/Y/Z): 435/280/330

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC25 Ⅱ ×1000

Max Dia/Max Length: 400/1000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC25 Ⅱ ×500

Max Dia/Max Length: 400/548

فرز HAITIAN سری VMC

VMC1000 II

(X/Y/Z): 1000/600/600

فرز HAITIAN سری VMC

VMC850 II

(X/Y/Z): 850/500/500

گیره یونیورسال دوفک

MLD-160A

گیره یونیورسال دوفک

MLD-100A

گیره هیدرولیک

HV-200

گیره هیدرولیک

HV-150

گیره هیدرولیک

HV-130

گیره هیدرولیک

HV-100

سیم رفت و برگشتی

FR600G

X/Y/Z TRAVEL: 400/600/300

سیم رفت و برگشتی

FR 7055 S/MS

X/Y/Z TRAVEL: 300/400/250

سیم رفت و برگشتی

FE 400S/C

X/Y/Z TRAVEL: 400/300/300

سیم مصرفی

BSW1270/SW1270

X/Y TRAVEL: 1200/700

سیم مصرفی

BSW645/SW645

X/Y TRAVEL: 600/450

سیم مصرفی

BSW325/SW325

X/Y TRAVEL: 350/250

سنگ سنترلس

MK11250

THRU FEED DIA/THRU FEED LENGTH: 10-250/300

سنگ سنترلس

HCGM-S150

THRU FEED DIA/THRU FEED LENGTH: 2-45/145

سنگ تخت

M7130A

MAX TRAVEL/MIN TRAVEL:1100/200

سنگ تخت

SGA4080AH/AHR/AHD

MAX TRAVEL/MIN TRAVEL:813/406

سنگ تخت

SGA3063AH/AHR/AHD

MAX TRAVEL/MIN TRAVEL:635/305

برش لیزر فایبر لوله

FLT-6016L

برش لیزر فایبر لوله

FLT-12035ET

برش لیزر فایبر صفحات

JQ-25120HP

برش لیزر فایبر صفحات

JQ-1530E

برش لیزر فایبر صفحات

JQ-1530AP

جوش لیزر

JQ-1000A

خم کن برند HANJIE

HQ-1300NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 127*5.5t/600

خم کن برند HANJIE

HQ-1000NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS:101.6*5t/500

خم کن برند HANJIE

HQ-800NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 76.2*3t/450

خم کن برند HANJIE

HQ-500NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 50.8*2.5t/400

خم کن برند HANJIE

HQ-380NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 38.1*2t/350

بدون دسته‌بندی

1300-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 127*4t/450

بدون دسته‌بندی

1000-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

بدون دسته‌بندی

800-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

بدون دسته‌بندی

650-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

500-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

380-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

250-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

160-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

120-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 12*1.5t/60

برش لوله برند KENTAI

KTC-150NFC

برش لوله برند KENTAI

KTC-100NF

برش لوله برند KENTAI

KTC70EH

مته تیزکن

DM-213

فرز انگشتی تیزکن

GH-1225

فرز انگشتی تیزکن

GH-413

محور چهارم برند GSA

CNC-800R

محور چهارم برند GSA

CNC-630R

محور چهارم برند GSA

CNC-500R

محور چهارم برند GSA

CNC-400R

محور چهارم برند GSA

CNC-320R

محور چهارم برند GSA

CNC-250R

محور چهارم برند GSA

CNC-200R

محور چهارم برند GSA

CNC-170R

محور چهارم برند GSA

CNC-120R

سنگ محور

MC(K)W1380A

MAX LENGTH/MAX DIA: 5000 to 10000/100-800

سنگ تخت

M818A

MAX TRAVEL/MIN TRAVEL: 530/220

سنگ محور

M1432B*2000

MAX LENGTH/MAX DIA: 1000 to 3000/DIA(O.D):8-320 DIA(I.D):30-100

سنگ محور

M1332*1000

MAX LENGTH/MAX DIA: 1000,1500/8-320

سنگ محور

MW1320*500

MAX LENGTH/MAX DIA:500,750/8 to 200

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CKW-61200

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 2020/3000 to 10000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CKL61100

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 1000/1000 to 6000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-HK80

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 800/1000 to 4000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CAK6180

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 800/750 to 3000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CAK6140

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 400/750 to 3000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-TK50

Max Dia/Max Length: 500,350/1000 to 3000

تراش افقی BLIN سری S

BL-S205M

Max Dia/Max Length: 380/530

تراش افقی BLIN سری H

BL-H60L

Max Dia/Max Length: 600/ 1000 to 3000

تراش افقی BLIN سری H

BL-H50T

Max Dia/Max Length: 400/485

تراش افقی BLIN سری S

BL-S40M

Max Dia/Max Length: 340/280

تراش افقی BLIN سری S

BL-S36T

Max Dia/Max Length: 320/260

تراش افقی BLIN سری S

BL-S36

Max Dia/Max Length: 300/330

فرز برند ‌BLIN

BL-Y1050

(X/Y/Z): 1000/500/550

فرز برند ‌BLIN

BL-V11

(X/Y/Z): 1100/600/600

فرز برند ‌BLIN

BL-V8

(X/Y/Z): 800/550/550

فرز برند ‌BLIN

BL-V7

(X/Y/Z): 720/450/470

فرز تپینگ برند BLIN

BL-S800

(X/Y/Z): 800/520/450

فرز تپینگ برند BLIN

BL-S600

(X/Y/Z): 600/400/350

فرز تپینگ برند BLIN

BL-S850

(X/Y/Z): 800/500/500

فرز تپینگ برند BLIN

BL-S640

(X/Y/Z): 600/390/400

تراش افقی BLIN سری H

BL-H40TY

Max Dia/Max Length: 225/240 (WITH Y AXIS)

تراش افقی BLIN سری H

BL-H40TC

Max Dia/Max Length: 240/260 (WITH C AXIS)

تراش افقی BLIN سری Z

BL-Z8T

Max Dia/Max Length: 400/390

تراش افقی BLIN سری Z

BL-Z6T

Max Dia/Max Length: 250/300

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC40A×2750

Max Dia/Max Length: 800/2750

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC40A×1500

Max Dia/Max Length: 800/1500

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC35A×2000

Max Dia/Max Length: 630/2000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC35A×1500

Max Dia/Max Length: 630/1500

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC35A×1000

Max Dia/Max Length: 630/1000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC30 Ⅱ ×1500

Max Dia/Max Length: 500/1490

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC30 Ⅱ ×1000

Max Dia/Max Length: 500/1000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC30 Ⅱ ×500

Max Dia/Max Length: 500/500

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC200 II X 360

Max Dia/Max Length: 400/360

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC200 II X 560

Max Dia/Max Length: 400/560

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC300 II X 580

Max Dia/Max Length: 520/600

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC150 IIx520

Max Dia/Max Length: 300/520

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC150 IIx290

Max Dia/Max Length: 300/290

فرز برند ‌BLIN

V4 PLUS

(X/Y/Z): 450/300/480

فرز افقی HAITIAN سری HUP

HUP160

(X/Y/Z): 2500/1850/1500

فرز افقی HAITIAN سری H

125H/D

(X/Y/Z):2000/1500/1200

فرز افقی HAITIAN سری H

80H/D

(X/Y/Z): 1270/1000/920

فرز افقی HAITIAN سری H

100H

(X/Y/Z): 2000/1500/1200

فرز افقی HAITIAN سری H

63H

(X/Y/Z): 1000/850/750

فرز افقی HAITIAN سری HPC

HPC800

(X/Y/Z): 1400/1100/1050

فرز افقی HAITIAN سری HPC

HPC650

(X/Y/Z): 1050/900/900

فرز دروازه ای HAITIAN سری MOUSII

MOUS13 IIx16

(X/Y/Z): 1600/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری MOUSII

MOUS16 IIx20

(X/Y/Z): 2000/1500/800

فرز دروازه ای HAITIAN سری MOUSII

MOUS16 IIx25

(X/Y/Z): 2500/1500/800

فرز HAITIAN سری CFV

CFV600

(X/Y/Z): 600/430/510

فرز HAITIAN سری CFV Lite

CFV Lite 760

(X/Y/Z): 760/400/500

فرز HAITIAN سری CFV Lite

CFV Lite 850

(X/Y/Z): 850/500/500

فرز HAITIAN سری CFV

CFV900

(X/Y/Z): 900/430/510

فرز HAITIAN سری CFV Lite

CFV 1000 Lite

(X/Y/Z): 1000/600/600

فرز HAITIAN سری CFV

CFV1100

(X/Y/Z): 1100/540/520

فرز HAITIAN سری CFV Lite

CFV 1200 Lite

(X/Y/Z): 1200/600/600

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU42×120

(X/Y/Z): 12500/4200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU32×80

(X/Y/Z): 8500/3200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU32×40

(X/Y/Z): 4200/3200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU28×30

(X/Y/Z): 3200/2800/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU42 II ×120

(X/Y/Z):12500/4200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU42 II ×50

(X/Y/Z): 5500/4200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU32 II×80

(X/Y/Z):8500/3200/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU28 Ⅱ ×30

(X/Y/Z):3200/2700/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU

GLU28×60

(X/Y/Z): 6500/2700/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU

GLU23×40

(X/Y/Z): 4200/2200/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU

GLU18×30

(X/Y/Z): 3200/1700/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe28×60

6500/2700/800

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe18×30

(X/Y/Z): 3200/1700/800

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe16 II×20 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1500/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe13 II×16 PLUS

(X/Y/Z): 1600/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe13 II×30 PLUS

(X/Y/Z): 3100/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe13II*21 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU13 II ×16 PLUS

(X/Y/Z): 1600/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU13 II ×21 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU13 II ×30 PLUS

(X/Y/Z): 3100/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU16 II ×20 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1500/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU16 II ×25 PLUS

(X/Y/Z): 2500/1500/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GUe

GUe5 Ⅱ PLUS

(X/Y/Z): 1300/700/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GUe

GUe6 Ⅱ PLUS

(X/Y/Z): 1500/850/700

فرز تپینگ برند HAITIAN

V180

(X/Y/Z): 500/400/330

فرز HAITIAN سری VMC

VMC760 II

(X/Y/Z): 760/400/500

فرز HAITIAN سری VMC

VMC1200 II

(X/Y/Z): 1200/600/600

فرز HAITIAN سری VMC

VMC1300 Ⅱ

(X/Y/Z): 1300/650/650

بدون دسته‌بندی

CK518

MAX DIA/MAX HEIGHT: 800/800