خم کن برند HANJIE

نمایش دادن همه 14 نتیجه

خم کن برند HANJIE

HQ-1300NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 127*5.5t/600

خم کن برند HANJIE

HQ-1000NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS:101.6*5t/500

خم کن برند HANJIE

HQ-800NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 76.2*3t/450

خم کن برند HANJIE

HQ-500NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 50.8*2.5t/400

خم کن برند HANJIE

HQ-380NCAD

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 38.1*2t/350

بدون دسته‌بندی

1300-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 127*4t/450

بدون دسته‌بندی

1000-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

بدون دسته‌بندی

800-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

بدون دسته‌بندی

650-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

500-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

380-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

250-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

160-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

خم کن برند HANJIE

120-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 12*1.5t/60