وایرکات

نمایش دادن همه 6 نتیجه

سیم رفت و برگشتی

FR600G

X/Y/Z TRAVEL: 400/600/300

سیم رفت و برگشتی

FR 7055 S/MS

X/Y/Z TRAVEL: 300/400/250

سیم رفت و برگشتی

FE 400S/C

X/Y/Z TRAVEL: 400/300/300

سیم مصرفی

BSW1270/SW1270

X/Y TRAVEL: 1200/700

سیم مصرفی

BSW645/SW645

X/Y TRAVEL: 600/450

سیم مصرفی

BSW325/SW325

X/Y TRAVEL: 350/250