تراش افقی BLIN سری H

نمایش دادن همه 5 نتیجه

تراش افقی BLIN سری H

BL-H40T

Max Dia/Max Length: 310/300

تراش افقی BLIN سری H

BL-H60L

Max Dia/Max Length: 600/ 1000 to 3000

تراش افقی BLIN سری H

BL-H50T

Max Dia/Max Length: 400/485

تراش افقی BLIN سری H

BL-H40TY

Max Dia/Max Length: 225/240 (WITH Y AXIS)

تراش افقی BLIN سری H

BL-H40TC

Max Dia/Max Length: 240/260 (WITH C AXIS)