فرز HAITIAN سری VMC

نمایش دادن همه 5 نتیجه

فرز HAITIAN سری VMC

VMC1000 II

(X/Y/Z): 1000/600/600

فرز HAITIAN سری VMC

VMC850 II

(X/Y/Z): 850/500/500

فرز HAITIAN سری VMC

VMC760 II

(X/Y/Z): 760/400/500

فرز HAITIAN سری VMC

VMC1200 II

(X/Y/Z): 1200/600/600

فرز HAITIAN سری VMC

VMC1300 Ⅱ

(X/Y/Z): 1300/650/650