فرز

نمایش دادن همه 17 نتیجه

فرز HAITIAN سری VMC

VMC1000 II

(X/Y/Z): 1000/600/600

فرز HAITIAN سری VMC

VMC850 II

(X/Y/Z): 850/500/500

فرز برند ‌BLIN

BL-Y1050

(X/Y/Z): 1000/500/550

فرز برند ‌BLIN

BL-V11

(X/Y/Z): 1100/600/600

فرز برند ‌BLIN

BL-V8

(X/Y/Z): 800/550/550

فرز برند ‌BLIN

BL-V7

(X/Y/Z): 720/450/470

فرز برند ‌BLIN

V4 PLUS

(X/Y/Z): 450/300/480

فرز HAITIAN سری CFV

CFV600

(X/Y/Z): 600/430/510

فرز HAITIAN سری CFV Lite

CFV Lite 760

(X/Y/Z): 760/400/500

فرز HAITIAN سری CFV Lite

CFV Lite 850

(X/Y/Z): 850/500/500

فرز HAITIAN سری CFV

CFV900

(X/Y/Z): 900/430/510

فرز HAITIAN سری CFV Lite

CFV 1000 Lite

(X/Y/Z): 1000/600/600

فرز HAITIAN سری CFV

CFV1100

(X/Y/Z): 1100/540/520

فرز HAITIAN سری CFV Lite

CFV 1200 Lite

(X/Y/Z): 1200/600/600

فرز HAITIAN سری VMC

VMC760 II

(X/Y/Z): 760/400/500

فرز HAITIAN سری VMC

VMC1200 II

(X/Y/Z): 1200/600/600

فرز HAITIAN سری VMC

VMC1300 Ⅱ

(X/Y/Z): 1300/650/650