فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

نمایش دادن همه 4 نتیجه

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU42 II ×120

(X/Y/Z):12500/4200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU42 II ×50

(X/Y/Z): 5500/4200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU32 II×80

(X/Y/Z):8500/3200/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU28 Ⅱ ×30

(X/Y/Z):3200/2700/1000