فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

نمایش دادن همه 4 نتیجه

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU42×120

(X/Y/Z): 12500/4200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU32×80

(X/Y/Z): 8500/3200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU32×40

(X/Y/Z): 4200/3200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU28×30

(X/Y/Z): 3200/2800/1250