فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

نمایش دادن همه 6 نتیجه

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe28×60

6500/2700/800

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe18×30

(X/Y/Z): 3200/1700/800

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe16 II×20 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1500/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe13 II×16 PLUS

(X/Y/Z): 1600/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe13 II×30 PLUS

(X/Y/Z): 3100/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe13II*21 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1300/700