فرز دروازه ای برند HAITIAN

نمایش دادن همه 27 نتیجه

فرز دروازه ای HAITIAN سری MOUSII

MOUS13 IIx16

(X/Y/Z): 1600/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری MOUSII

MOUS16 IIx20

(X/Y/Z): 2000/1500/800

فرز دروازه ای HAITIAN سری MOUSII

MOUS16 IIx25

(X/Y/Z): 2500/1500/800

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU42×120

(X/Y/Z): 12500/4200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU32×80

(X/Y/Z): 8500/3200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU32×40

(X/Y/Z): 4200/3200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GNU

GNU28×30

(X/Y/Z): 3200/2800/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU42 II ×120

(X/Y/Z):12500/4200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU42 II ×50

(X/Y/Z): 5500/4200/1250

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU32 II×80

(X/Y/Z):8500/3200/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GRUII

GRU28 Ⅱ ×30

(X/Y/Z):3200/2700/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU

GLU28×60

(X/Y/Z): 6500/2700/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU

GLU23×40

(X/Y/Z): 4200/2200/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU

GLU18×30

(X/Y/Z): 3200/1700/1000

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe28×60

6500/2700/800

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe18×30

(X/Y/Z): 3200/1700/800

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe16 II×20 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1500/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe13 II×16 PLUS

(X/Y/Z): 1600/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe13 II×30 PLUS

(X/Y/Z): 3100/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLUe

GLUe13II*21 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU13 II ×16 PLUS

(X/Y/Z): 1600/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU13 II ×21 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU13 II ×30 PLUS

(X/Y/Z): 3100/1300/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU16 II ×20 PLUS

(X/Y/Z): 2000/1500/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GLU II

GLU16 II ×25 PLUS

(X/Y/Z): 2500/1500/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GUe

GUe5 Ⅱ PLUS

(X/Y/Z): 1300/700/700

فرز دروازه ای HAITIAN سری GUe

GUe6 Ⅱ PLUS

(X/Y/Z): 1500/850/700