فرز افقی HAITIAN سری H

نمایش دادن همه 4 نتیجه

فرز افقی HAITIAN سری H

125H/D

(X/Y/Z):2000/1500/1200

فرز افقی HAITIAN سری H

80H/D

(X/Y/Z): 1270/1000/920

فرز افقی HAITIAN سری H

100H

(X/Y/Z): 2000/1500/1200

فرز افقی HAITIAN سری H

63H

(X/Y/Z): 1000/850/750