سنگ محور

نمایش دادن همه 4 نتیجه

سنگ محور

MC(K)W1380A

MAX LENGTH/MAX DIA: 5000 to 10000/100-800

سنگ محور

M1432B*2000

MAX LENGTH/MAX DIA: 1000 to 3000/DIA(O.D):8-320 DIA(I.D):30-100

سنگ محور

M1332*1000

MAX LENGTH/MAX DIA: 1000,1500/8-320

سنگ محور

MW1320*500

MAX LENGTH/MAX DIA:500,750/8 to 200