تراش افقی HAITIAN سری TC

نمایش دادن همه 10 نتیجه

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC25 Ⅱ ×1000

Max Dia/Max Length: 400/1000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC25 Ⅱ ×500

Max Dia/Max Length: 400/548

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC40A×2750

Max Dia/Max Length: 800/2750

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC40A×1500

Max Dia/Max Length: 800/1500

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC35A×2000

Max Dia/Max Length: 630/2000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC35A×1500

Max Dia/Max Length: 630/1500

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC35A×1000

Max Dia/Max Length: 630/1000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC30 Ⅱ ×1500

Max Dia/Max Length: 500/1490

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC30 Ⅱ ×1000

Max Dia/Max Length: 500/1000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC30 Ⅱ ×500

Max Dia/Max Length: 500/500