تراش افقی برند HAITIAN

نمایش دادن همه 16 نتیجه

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC25 Ⅱ ×1000

Max Dia/Max Length: 400/1000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC25 Ⅱ ×500

Max Dia/Max Length: 400/548

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC40A×2750

Max Dia/Max Length: 800/2750

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC40A×1500

Max Dia/Max Length: 800/1500

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC35A×2000

Max Dia/Max Length: 630/2000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC35A×1500

Max Dia/Max Length: 630/1500

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC35A×1000

Max Dia/Max Length: 630/1000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC30 Ⅱ ×1500

Max Dia/Max Length: 500/1490

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC30 Ⅱ ×1000

Max Dia/Max Length: 500/1000

تراش افقی HAITIAN سری TC

TC30 Ⅱ ×500

Max Dia/Max Length: 500/500

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC200 II X 360

Max Dia/Max Length: 400/360

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC200 II X 560

Max Dia/Max Length: 400/560

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC300 II X 580

Max Dia/Max Length: 520/600

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC150 IIx520

Max Dia/Max Length: 300/520

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC150 IIx290

Max Dia/Max Length: 300/290

تراش افقی HAITIAN سری GANG TYPE

TC10G

Max Dia/Max Length: 165/300