تراش افقی BLIN سری S

نمایش دادن همه 5 نتیجه

تراش افقی BLIN سری S

BL-S40

Max Dia/Max Length: 360/290,320

تراش افقی BLIN سری S

BL-S205M

Max Dia/Max Length: 380/530

تراش افقی BLIN سری S

BL-S40M

Max Dia/Max Length: 340/280

تراش افقی BLIN سری S

BL-S36T

Max Dia/Max Length: 320/260

تراش افقی BLIN سری S

BL-S36

Max Dia/Max Length: 300/330