بدون دسته‌بندی

نمایش دادن همه 6 نتیجه

بدون دسته‌بندی

1300-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 127*4t/450

بدون دسته‌بندی

1000-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

بدون دسته‌بندی

800-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

بدون دسته‌بندی

650-HC

MAX O.D & TICKNESS/MAX RADIUS: 16*1.5t/90

بدون دسته‌بندی

CK518

MAX DIA/MAX HEIGHT: 800/800

بدون دسته‌بندی

CK5225Q

MAX DIA/MAX HEIGHT: 2000/1600